ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 03 Ιούλιος 2014 08:23

Το Σωµατείο Εργαζοµένων της «ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε,», καταγγέλλει την άνανδρη και ύπουλη πράξη στην οποία προβεί ο Εργοδοτικός πρόεδρος του Σωµατείου των Εργαζοµένων της «ΑΥΡΑ», ώστε να κάνει αλλαγή στο καταστατικό και να αποµακρύνει την συναδέλφισα ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΠΑ από µέλος του Επιχειρησιακού Σωµατείου.


Εκφράζουµε έντονα την αµέριστη συ µπαράστασή µας σε αυτή και στηρίζουµε οµόφωνα την l1A ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΑΛΛΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ, σε όλες τις ενέργειες της.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ