ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΝΗΡΕΑΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 03 Φεβρουάριος 2015 08:25

Για μία ακόμη φορά η Διοίκηση της εταιρίας δεν τήρησε τα όσα δεσμεύτηκε σε προηγούμενη συνάντηση. Μέσα στον μήνα Ιανουάριο έπρεπε να είχε καταβληθεί 1 + 1/2 μισθοδοσία και το ίδιο να καταβληθεί το Φεβρουάριο για να εξοφληθεί και η μισθοδοσία που μας οφείλεται. Τελικά τον Ιανουάριο καταβλήθηκε 1 μισθοδοσία.


Την ίδια στιγμή εκκρεμούν αιτήματά μας που αφορούν βελτίωση στις συνθήκες της εργασίας. Ακόμα και οι απαντήσεις προς το σωματείο αργούν ή δεν έρχονται.
Συνεχίζουμε να, διεκδικούμε τα όσα συμφωνήθηκαν μετά από πρόταση της Διοίκησης της εταιρίας.  Καταβολή του 12ου/2014 μέχρι τις 9/2/2015 και μέχρι το τέλος  2ου εξόφληση και του 1ου/2015.
Αν για ακόμη μια φορά δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις  θα είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις .