ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΖΟΥΡΑ

Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 27 Ιανουάριος 2015 10:09

Αναστολή των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στον όμιλο ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ. Η απόφαση ήρθε μετά την καταβολή μέρους των δεδουλευμένων και τη δέσμευση της εταιρίας για επιπλέον χρήματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Αναστολή των κινητοποιήσεων αλλά σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις.
Ανεστάλησαν επίσης οι κινητοποιήσεις στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις του ομίλου ΖΟΥΡΑ μετά την ολοκλήρωση της μισθοδοσίας Νοεμβρίου.