ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 13 Μάιος 2015 07:33

Οι εργαζόμενοι στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με την καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων. Η επίθεση εκδηλώνεται ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρίας, αν δηλαδή είναι Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Συνεταιριστική ή όποιας άλλης μορφής. Σύμφωνα με τα όσα έχουμε καταγράψει ανά επιχείρηση αξιοποιώντας συνδικαλιστικά όργανα στις αντίστοιχες περιοχές είναι διαμορφωμένη η εξής κατάσταση.


1. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.
i. Οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές 1 μήνα και πολλές ώρες υπερωρίες.
ii. Σε τμήματα υπάρχει εργολαβοποίηση χωρίς να αναρτώνται καταστάσεις προσωπικού του εργολάβου, δεν είναι γνωστό αν οι εργαζόμενοι αυτοί είναι ασφαλισμένοι και με τι καθεστώς εργάζονται.
iii. Υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας, έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και εργατικά ατυχήματα.
2. ΠΙΝΔΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
i. Οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές έως 2 μήνες και πολλές ώρες υπερωριακή εργασία που εκτείνονται και σε προηγούμενους μήνες.
ii. Έχουν γίνει μονομερής μειώσεις από 17 έως 24%.
iii. Σε τμήματα υπάρχει εργολαβοποίηση χωρίς να αναρτώνται καταστάσεις προσωπικού του εργολάβου, δεν είναι γνωστό αν οι εργαζόμενοι αυτοί είναι ασφαλισμένοι και με τι καθεστώς εργάζονται.
iv. Υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας, έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και εργατικά ατυχήματα.
v. Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα βιντεοσκόπησης μέσα σε τμήματα της παραγωγής.
3. ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε.
i. Οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές 2 μήνών.
ii. Έχουν γίνει μονομερείς μειώσεις από 17% έως 24%.
iii. Υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας και έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
iv. Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα βιντεοσκόπησης μέσα σε τμήματα της παραγωγής.
4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
i. Οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές έως 7 μήνες και πολλές ώρες υπερωριακή εργασία που εκτείνονται και σε προηγούμενους μήνες.
ii. Έχουν γίνει μονομερείς μειώσεις σε επιδόματα.
iii. Δεν καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων ούτε το μέρος του μικτού μισθού που παρακρατείται από τη μισθοδοσία.
iv. Υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας, έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και εργατικά ατυχήματα.
5. HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΥΜΗΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ (ΜΙΜΙΚΟΣ)
i. Οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές έως 2 μήνες.
ii. Έχουν γίνει μονομερής μειώσεις έως 10%.
iii. Εφαρμόζονται ελαστικές μορφές εργασίας ξεπερνώντας ακόμα και τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από την νομοθεσία. Εδώ και 2 χρόνια περίπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν 4ήμερα, είτε με εκ περιτροπής εργασία, είτε με χρήση κανονικής άδειας.
iv. Υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας.
v. Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα βιντεοσκόπησης μέσα σε τμήματα της παραγωγής.
6. ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
i. Οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές έως 2 μήνες.
ii. Υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας, έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και εργατικά ατυχήματα.
iii. Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα βιντεοσκόπησης μέσα σε τμήματα της παραγωγής.
7. ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
i. Οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές έως 2 μήνες.
ii. Υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας, έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και εργατικά ατυχήματα.
iii. Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα βιντεοσκόπησης μέσα σε τμήματα της παραγωγής.
8. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ
i. Οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές έως 3 μήνες.
ii. Έχουν γίνει μονομερής μειώσει και απολύσεις.
iii. Σε τμήματα υπάρχει εργολαβοποίηση χωρίς να αναρτώνται καταστάσεις προσωπικού του εργολάβου, δεν είναι γνωστό αν οι εργαζόμενοι αυτοί είναι ασφαλισμένοι, με τι καθεστώς εργάζονται.
iv. Υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας, έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και εργατικά ατυχήματα.
9. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε
i. Οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές έως 2 μήνες και πολλές ώρες υπερωριακή εργασία.
ii. Έχουν γίνει μονομερής μειώσεις έως 20%.
iii. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με τα ωράρια εργασίας. Μέχρι πριν ένα μικρό χρονικό διάστημα εφαρμόζονταν 4ήμερη εργασία και την ίδια στιγμή υπήρχαν πολλές ώρες υπερωρίας, ενώ σήμερα οι εργαζόμενοι δουλεύουν 6 ημέρες με τις υπερωρίες να συνεχίζονται. Οι εργαζόμενοι συνήθως ενημερώνονται την προηγούμενη ημέρα για την ώρα που θα εργαστούν την επόμενη. Για να πάνε στην τουαλέτα χτυπάνε κάρτα.
iv. Υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας, έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και εργατικά ατυχήματα. Σε τμήματα με χαμηλές θερμοκρασίες δεν παρέχεται η αντίστοιχη ένδυση – υπόδηση.
v. Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα βιντεοσκόπησης μέσα σε τμήματα της παραγωγής. Υπάρχουν εγκατεστημένα μικρόφωνα μέσο των οποίων γίνονται παρατηρήσεις και υποδείξεις στο προσωπικό.
10. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ
i. Οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές από 4 έως 6 μήνες και πολλές ώρες υπερωριακή εργασία.
ii. Έχουν γίνει μονομερής μειώσεις.
iii. Εφαρμόζονται ελαστικές μορφές εργασίας ξεπερνώντας ακόμα και τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από την νομοθεσία. Από τις 28/06/2013 οι εργαζόμενοι δουλεύουν 3ήμερα, ενώ πολλές φορές αναγκάζονται να εργάζονται και άλλες ημέρες που δεν δηλώνονται.
iv. Σε τμήματα υπάρχει εργολαβοποίηση χωρίς να αναρτώνται καταστάσεις προσωπικού του εργολάβου, δεν είναι γνωστό αν οι εργαζόμενοι αυτοί είναι ασφαλισμένοι, με τι καθεστώς εργάζονται.
v. Υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας, έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
vi. Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα βιντεοσκόπησης μέσα σε τμήματα της παραγωγής.
vii. Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι εκβιάζονται για να υπογράψουν οικειοθελείς (;;;) αποχωρήσεις από την ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ και την ίδια στιγμή πρόσληψη σε άλλη εταιρία, την ΣΚΑΛΕΖΑ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Με τον ίδιο τρόπο πολλοί εργαζόμενοι στο παρελθόν έχουν χάσει δικαιώματα καθώς με τον ίδιο τρόπο είχαν αναγκαστεί να υπογράψουν οικειοθελή (;;;) αποχώρηση και την ίδια στιγμή πρόσληψη στην ίδια εταιρία, ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ, αλλά με χειρότερους όρους σύμβασης.
Η παραπάνω επίθεση κάνει ανυπόφορη τη ζωή των συναδέλφων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Καλούμε το υπουργείο να αξιοποιήσει όλες τις υπηρεσίες που εντάσσονται στην αρμοδιότητά του προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Επίσης ζητάμε να μας ενημερώσετε και για όποιες προσφυγές έχουν γίνει μέχρι σήμερα κεντρικά στο υπουργείο ή στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης καλούμε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες το συντομότερο δυνατό καθώς η συγκεκριμένη κατάσταση είναι οριακή για τη ζωή των συναδέλφων.
Τέλος ζητάμε άμεσα συνάντηση με τον υπουργό για να βρεθεί λύση απέναντι σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση.